behartigt de sociaal-economische belangen van werkgevers in de technische groothandel

WTG-workshop Effectief contracteren

Datum: 6 februari 2020
Tijd: 10:30 tot 14:00
Locatie:

Workshop exclusief voor de leden van WTG. In samenwerking met TK advocaten notarissen.

Thema workshop: Effectief contracteren

Als uitgangspunt geldt dat partijen vrij zijn om te contracteren met wie zij willen en wat de inhoud van de overeenkomst zal zijn. Welke beperkingen gelden er bij het sluiten van overeenkomsten en waar moet je als contracterende partij op letten bij het sluiten van een overeenkomst? Het verdient – vanzelfsprekend – aanbeveling om aan de voorkant de afspraken goed te regelen om niet voor onaangename verrassingen te komen staan. Tijdens de workshop wordt onder meer aandacht besteed aan valkuilen en aandachtspunten bij het totstandkomen van overeenkomsten, algemene voorwaarden en remedies in het geval dat de wederpartij de overeenkomst niet nakomt. Uiteraard is er ook ruimte voor vragen uit de praktijk.

Enkele belangrijke onderwerpen die aan de orde komen:

 • Het uitgangspunt van contractvrijheid en beperkingen;
 • Totstandkoming van een overeenkomst;
 • Opschorting;
 • Algemene voorwaarden;
 • Het belang van tijdig klagen in geval van een tekortkoming en non-conformiteit;
 • Ontbinding;
 • Boeteclausules en vrijwaringen;
 • Schadebegrip: exoneraties voor indirecte schade;
 • Eigendomsvoorbehoud en natrekking;
 • Incoterms 2020;
 • Vragen uit de praktijk.

Programma in hoofdlijnen:

 • 10.00 uur: ontvangst
 • 10.30-12.00 uur: Deel 1
 • 12.00-12.30 uur: lunch
 • 12.30-14.00 uur: Deel 2
 • 14.00 uur: einde

Sprekers:

Pietia Laarhoven
Yvo Rampersad

Aanmelden:  de inschrijftermijn is verstreken.


Download nu onze app in de appstore!

Word lid!

Leden krijgen toegang tot extra diensten en producten zoals modelcontracten tegen korting. Tevens kunnen leden te allen tijde bij het WTG-bureau terecht voor alle vragen op sociaal-arbeidsrechtelijk gebied.

Word ook lid en download hier het aanvraagformulier.

Aanvraag downloaden

Volg WTG