behartigt de sociaal-economische belangen van werkgevers in de technische groothandel

ALV 13 juni 2013: geen contributieheffing in 2013!

3 juli 2013

Op 13 juni 2013 vond de Algemene ledenvergadering van WTG plaats te Vianen. Het belangrijkste besluit was dat de leden van WTG in 2013 geen contributie behoeven te betalen. Het bestuur kwam met dit voorstel om de leden een hart onder de riem te steken in deze ongekend zware economische tijden voor de Technische Groothandel. Voorwaarden zijn wel dat de leden hun loonsom aanleveren zodra WTG hier om verzoekt en dat er geen rekeningen openstaan bij WTG.

Verder is besloten dat WTG actief met MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) zal worden en als eerste stap zal WTG zich aansluiten bij MVO Nederland. Bestuur en leden van WTG hechten veel waarde aan goed werkgeverschap en MVO past daarbij.

In de ALV kwamen verder onder meer aan de orde:
- goedkeuring WTG-Jaarrekening 2012 en décharge door de ALV voor het gevoerde financiële beheer;
- toelichting op de lopende CAO-onderhandelingen en het scholingsproject;
- terugblik op de WTG-Pensioenbijeenkomst van 10 juni 2013;
- stand van zaken Duurzame Inzetbaarheid.
- presentatie door Human Capital Group over de WTG-beloningsmonitor: terugblik op 2012 en de actuele monitor 2013. De leden wordt nogmaals gevraagd om mee te doen. Hoe meer leden meedoen, hoe beter de monitor.

Op korte termijn ontvangen de leden het verslag van de Algemene ledenvergadering.

Terug

Nieuwsarchief

Download nu onze app in de appstore!

Word lid!

Leden krijgen toegang tot extra diensten en producten zoals modelcontracten tegen korting. Tevens kunnen leden te allen tijde bij het WTG-bureau terecht voor alle vragen op sociaal-arbeidsrechtelijk gebied.

Word ook lid en download hier het aanvraagformulier.

Aanvraag downloaden

Volg WTG