behartigt de sociaal-economische belangen van werkgevers in de technische groothandel

CAO-overleg op verzoek van vakbonden uitgesteld tot juni 2014

24 januari 2014

De vakbonden hebben in het CAO-overleg van 23 januari 2014 besloten om het CAO-overleg tot juni 2014 uit te stellen. Zij willen eerst hun achterban raadplegen over het verschil tussen hun looneis van 3% en het loonbod van 1% van WTG.

De bonden vinden dit een te groot verschil om nu verder te onderhandelen en willen hierover eerst met hun eigen leden praten. WTG heeft overigens naast een 1% verhoging voor de jaren 2014 en 2015 tevens aangeboden de 1,2% levenslooptoeslag om te zetten in een vaste pensioengevende looncomponent. WTG heeft de bonden uitdrukkelijk gewezen op het feit dat hun looneis kan leiden tot een banenverlies van circa 1.100 medewerkers in de Technische Groothandel.

De komende maanden zullen CAO-partijen werken aan een betere omschrijving van de doelstellingen van het FKB. Via het FKB (Fonds Kollektieve Belangen) worden de projecten van sociale partners betaald en uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de branche-RIE en de Arbeidsmarktmonitor. De bonden hebben aangegeven dat het CAO-overleg sowieso pas kan worden hervat nadat deze doelstellingen zijn herschreven.

CAO-partijen hebben op 23 januari 2014 afgesproken dat alle lopende FKB-projecten in 2014 zullen worden voortgezet. De FKB-premie bedraagt in 2014 wederom 0,1% van de loonsom en komt ten laste van de werkgevers. De nota's zullen naar verwachting in de eerste helft van 2014 worden verstuurd.

Lees ook onze concepttekst die u in uw onderneming kunt ophangen. Het wachtwoord is via de Nieuwsbrief van 31 januari 2014 aan de leden gestuurd.

 

Terug

Nieuwsarchief

Download nu onze app in de appstore!

Word lid!

Leden krijgen toegang tot extra diensten en producten zoals modelcontracten tegen korting. Tevens kunnen leden te allen tijde bij het WTG-bureau terecht voor alle vragen op sociaal-arbeidsrechtelijk gebied.

Word ook lid en download hier het aanvraagformulier.

Aanvraag downloaden

Volg WTG