behartigt de sociaal-economische belangen van werkgevers in de technische groothandel

WTG zoekt mensen voor de Praktijkacademie Technische Groothandel

23 januari 2014

WTG start in 2014 met de Praktijkacademie Technische Groothandel. Uw kennis en inzet is hierbij van  groot belang! Doe mee met onze stuurgroep of onze klankbordgroep.

Scholing is van groot belang
- Training en scholing bevordert productiviteit en motiveert.
- Door vergrijzing zijn er minder mensen beschikbaar om te werken en ontstaat concurrentie rond gekwalificeerd en te kwalificeren medewerkers.
- Werkgevers zullen in de toekomst steeds meer moeiten hebben om vacatures in te vullen.

Praktijkacademie Technische Groothandel
WTG is samen met de vakbonden een project gestart teneinde de kwalificaties van medewerkers in de Technische Groothandel te verbeteren. Het doel is om medewerkers in verkoop, logistiek en inkoop in de gelegenheid te stellen een MBO-3 of MBO-4 diploma te halen, toegespitst op de behoeften in onze branche. Nu zijn wij zover om een eerste groep verkopers te gaan opleiden, respectievelijk verder te ontwikkelen.

De inhoud van het programma en de manier waarop het wordt aangeboden is uitbesteed aan de Human Talent Group, gespecialiseerd in deze materie.

Vanaf april 2014 gaan de eerste opleidingen (verkoop) van start. In de jaren 2014 en 2015 zullen meerdere opleidingen verkoop, logistiek en inkoop worden aangeboden.

Klankbordgroep
Human Talent Group heeft de programma’s rond en heeft behoefte aan terugkoppeling uit de praktijk van de Technische Groothandel. We starten met de salesopleiding. We zullen daarom eerst een klankbordgroep Sales formeren, die zal bestaan uit 5 ervaren verkoopleiders met verschillende achtergronden. Daarvoor zoeken we een aantal kandidaten met een nuchtere en praktische kijk. Het tijdbeslag wordt ingeschat op één dagdeel per 14 dagen tot aan de zomervakantie. Er staat een vergoeding tegenover. Voor de programma's logistiek wordt later in het jaar een klankbordgroep samengesteld. Deze start oktober en zal ook ongeveer een half jaar meelopen met de ontwikkeling.

Stuurgroep
Teneinde dit project goed te begeleiden komt er een Stuurgroep, waarin 5 vertegenwoordigers op managementniveau uit de Technische Groothandel het project zullen begeleiden. De taken die de Stuurgroep heeft zullen onder andere bestaan uit het controleren en bijsturen van de begroting, het tijdplan en eventueel de inhoud. Wij zoeken hiervoor geschikte managers. De tijdsbesteding wordt ingeschat op 1 dagdeel per 2 maanden. Er staat een vergoeding tegenover.

Wij hopen snel van u te vernemen!

Meer informatie:
Human Talent Group - Henk Ouwens (henk@humantalentgroup.nl / 06-532 526 85 )
WTG Helpdesk (wtg@wtg.nl / 070-3587096)

Terug

Nieuwsarchief

Download nu onze app in de appstore!

Word lid!

Leden krijgen toegang tot extra diensten en producten zoals modelcontracten tegen korting. Tevens kunnen leden te allen tijde bij het WTG-bureau terecht voor alle vragen op sociaal-arbeidsrechtelijk gebied.

Word ook lid en download hier het aanvraagformulier.

Aanvraag downloaden

Volg WTG