behartigt de sociaal-economische belangen van werkgevers in de technische groothandel

Onderzoek Technische Groothandel vertraagd door vakbonden

16 maart 2018

Voltooiing van het Strategisch Onderzoek Technische Groothandel vertraagd door nieuwe eis vakbonden
Op 5 maart 2018 heeft WTG met de vakbonden gesproken over het Strategisch Onderzoek. Het was de bedoeling dat wij die dag het Eindrapport inzake het onderzoek zouden afronden. Helaas hebben de vakbonden hier opeens een nieuwe voorwaarde aan verbonden, namelijk dat CAO-partijen in de Technische Groothandel eerst afspreken dat het derde WW-jaar wordt aangevuld via de PAWW (lees hieronder meer over de PAWW). WTG heeft de bonden geantwoord dat dit onderwerp in het Onderzoek niet naar voren is gekomen als een heet hangijzer onder de medewerkers. Het Bestuur van WTG is er niet van overtuigd dat de medewerkers in Technische Groothandel voorstander zijn van deze aanvulling omdat zij niet of nauwelijks hierover zijn uitgevraagd en de meeste medewerkers niet op de hoogte zijn van het feit dat zij bij deelname via onze CAO (in eerste instantie) uitsluitend zij premie hiervoor moeten gaan betalen. WTG heeft de bonden verder aangegeven dat hun aanvullende eis de gang van zaken rond het Onderzoek niet zou mogen vertragen en dat wij hierover in ieder geval eerst met onze leden willen praten wat zij over de aanvulling vinden. Deze ledenraadpleging zal plaatsvinden tijdens onze Algemene Ledenvergadering van 21 juni 2018 (in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam). Pas daarna zullen wij met de vakbonden overleggen over de voltooiing van het rapport Strategisch Onderzoek nu zij onze ledenraadpleging als voorafgaande eis hebben gesteld. 

PAWW (= Private Aanvulling WW en loongerelateerde WGA)
De PAWW verstrekt werknemers een aanvullende uitkering na afloop van de wettelijke WW -of loongerelateerde WGA-uitkering, het zogenaamde 3e WW-jaar. De PAWW is geen wettelijke verplichte regeling, de keuze voor deelname aan de PAWW is vrijwillig per CAO. In beginsel is de premie (0,2% in 2018, daarna elk jaar 0,1% hoger) voor rekening van de werknemer maar er is geen garantie dat dit in de toekomst zo blijft. 

Terug

Nieuwsarchief

Download nu onze app in de appstore!

Direct contact

Voor vragen bel 070 358 7096
of vul onderstaand formulier in

Word lid!

Leden krijgen toegang tot extra diensten en producten zoals modelcontracten tegen korting. Tevens kunnen leden te allen tijde bij het WTG-bureau terecht voor alle vragen op sociaal-arbeidsrechtelijk gebied.

Word ook lid en download hier het aanvraagformulier.

Aanvraag downloaden

Volg WTG