behartigt de sociaal-economische belangen van werkgevers in de technische groothandel

Geen CAO-akkoord na overleg van 9 december 2019

9 december 2019

Het formele overleg van heden heeft niet geleid tot een nieuwe CAO, de leden zijn heden via de WTG-Nieuwsbrief inhoudelijk ge├»nformeerd over het overleg van vandaag. 

WTG heeft in het CAO-overleg van 9 december 2019 aan de vakbonden onder meer een loonstijging van 4,5% voor 2020 voorgesteld, plus een structurele werkgeversbijdrage van 1% voor alle medewerkers in de Technische Groothandel in het kader van hun eigen duurzame inzetbaarheid. De FNV is vandaag zelf eenzijdig uit het CAO-overleg gestapt omdat zij 10% eisen voor 2019 en 2020 zonder dat dit hier over te onderhandelen viel, dus ook niet door de andere vakbonden. De FNV-looneis is buitenproportioneel en twee keer hoger dan het landelijk CAO-gemiddelde. De Technische Groothandel volgt al vele jaren de loonstijgingen die in de Nederlandse groothandel worden toegepast en er is geen reden om daar van af te wijken. De FNV denkt dat alle technische groothandels hoge winsten behalen maar dat is niet het geval. Er zijn zeer veel groothandels die niet of nauwelijks winst maken. Bovendien heeft het aan de FNV gelegen dat er in de periode 2018-2019 bijna een jaar niet kon worden onderhandeld waardoor er dus nu nog steeds geen nieuwe CAO is. 

Te vermelden is dat de vakbonden al vele jaren elk jaar via het sociaal fonds een hoge bijdrage ontvangen die geheel door de werkgevers wordt betaald en waarvan de FNV elk jaar veruit het grootste deel ontvangt. 


Terug

Nieuwsarchief

Download nu onze app in de appstore!

Word lid!

Leden krijgen toegang tot extra diensten en producten zoals modelcontracten tegen korting. Tevens kunnen leden te allen tijde bij het WTG-bureau terecht voor alle vragen op sociaal-arbeidsrechtelijk gebied.

Word ook lid en download hier het aanvraagformulier.

Aanvraag downloaden

Volg WTG