behartigt de sociaal-economische belangen van werkgevers in de technische groothandel

Geen CAO-akkoord bereikt op 28 mei 2019

29 mei 2019

WTG heeft geen CAO-akkoord kunnen afsluiten met de vakbonden. De standpunten van partijen liggen te ver uit elkaar, zo is gebleken in het CAO-overleg van 28 mei 2019.

WTG heeft in het overleg van 28 mei 2019 diverse voorstellen met forse loonstijgingen  en toenaderingspogingen gedaan richting de vakbonden om tot een akkoord te komen. Helaas zijn de vakbonden onvoldoende bereid om mee te gaan in de wensen tot een modernisering van de CAO die tegemoet komt aan de toenemende concurrentie en de gewijzigde omstandigheden op de arbeidsmarkt.

De volgende voorstellen zijn door WTG gedaan:
- een loonbod van in totaal 7,5% voor de komende 2,5 jaar, dat is 3% op jaarbasis. De bonden eisen 4 % in 2019 en 4% in 2020, terwijl het landelijk gemiddelde momenteel 2,2% is.
- een jaarlijkse werkgeversbijdrage voor álle medewerkers van 1% van het loon (met een minimum van € 350 en een maximum van € 700) in het kader van de eigen duurzame inzetbaarheid. Een eigen budget voor elke medewerker, volledig betaald door de werkgever. Deze bijdrage vervangt de extra vrije dagen voor groepen V en VI en de seniorendagen, die juridisch discriminerend zijn en dus uit de CAO moeten. De bonden wijzen ons voorstel integraal af en blijven vasthouden aan regelingen die bepaalde groepen bevoordelen ten opzichte van andere. 
- een verruiming van de reguliere werktijden waarmee tegemoet wordt gekomen aan de wensen van werkgevers en werknemers om op vrijere basis werkzaam te zijn, dit blijkt ook uit het Strategisch Onderzoek. WTG heeft hiervoor tevens een overgangsregeling voorgesteld van 3 jaar. De bonden willen momenteel alleen verder met de regeling in de huidige CAO die sterk verouderd is.
- het moderniseren van de functiegroepen en de salarisschalen van de cao gedurende de looptijd van de nieuwe CAO. Hier is al redelijke consensus over.
- het opzetten van een collectieve pensioenregeling voor álle medewerkers in de Technische Groothandel. Ook hiermee zijn de bonden het eens.

Aangezien de standpunten te ver uit elkaar lagen was het sluiten van een nieuwe CAO gisteren onmogelijk. WTG zal nu eerst met de eigen leden verder praten over het bovenstaande en kijken of er toch voldoende perspectief is voor WTG om verder te praten met de vakbonden over een nieuwe CAO. CAO-partijen hebben maandag 1 juli 2019 in ieder geval vastgesteld als nieuwe overlegdatum maar dit gaat wat WTG betreft alleen door als er voldoende zicht is om te komen tot een moderne en betaalbare CAO.

Wij roepen de leden dan ook op om met ons in de Algemene Ledenvergadering verder te praten over het bovenstaande en met elkaar te kijken naar mogelijke opties om toch tot een nieuwe CAO te kunnen komen. Geef u op indien dat nog niet heeft gedaan via de uitnodiging die de leden vorige week hebben ontvangen.

Terug

Nieuwsarchief

Download nu onze app in de appstore!

Word lid!

Leden krijgen toegang tot extra diensten en producten zoals modelcontracten tegen korting. Tevens kunnen leden te allen tijde bij het WTG-bureau terecht voor alle vragen op sociaal-arbeidsrechtelijk gebied.

Word ook lid en download hier het aanvraagformulier.

Aanvraag downloaden

Volg WTG