behartigt de sociaal-economische belangen van werkgevers in de technische groothandel

Informeel CAO-overleg op 26 september 2019

26 augustus 2019

Op maandag 1 juli 2019 heeft WTG met de vakbonden vergaderd over de nieuwe CAO voor de Technische Groothandel. Tevoren heeft WTG bij de vakbonden aangegeven waar voor bestuur en leden de prioriteiten liggen en wat WTG bereid is te bieden in aansluiting op hetgeen in onze Algemene ledenvergadering van 6 juni jl. met de leden is besproken.

Teneinde partijen nader tot elkaar te krijgen met hun uiteen liggende voorstellen heeft de onafhankelijke procesbegeleider in het overleg van 1 juli 2019 voorgesteld om dit overleg eerst op informele basis voort te zetten, zodat iedereen vrijuit kon praten zonder dat dit gevolgen zou hebben voor het formele overleg. Helaas hebben onze onderhandelingspartners deze mening niet gedeeld en hebben CAO-partijen besloten het overleg na de zomerperiode voort te zetten. Inmiddels is daarvoor de datum van 26 september 2019 vastgesteld.


Terug

Nieuwsarchief

Download nu onze app in de appstore!

Word lid!

Leden krijgen toegang tot extra diensten en producten zoals modelcontracten tegen korting. Tevens kunnen leden te allen tijde bij het WTG-bureau terecht voor alle vragen op sociaal-arbeidsrechtelijk gebied.

Word ook lid en download hier het aanvraagformulier.

Aanvraag downloaden

Volg WTG