behartigt de sociaal-economische belangen van werkgevers in de technische groothandel

Koningsdag en Bevrijdingsdag 2020: twee extra vrije dagen

4 september 2019

In 2020 leveren Koningsdag en Bevrijdingsdag een extra vrije dag op. Dit volgt uit artikel 41 lid 1 sub f en g van de CAO. Daarin staat dat de dag waarop de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning wordt gevierd een extra vrije dag oplevert en dat dit ook geldt voor Bevrijdingsdag in lustrumjaren (de jaren die eindigen op een 0 of een 5). In 2020 vallen beide dagen tijdens de reguliere werkweek en dus niet in het weekend.

Het is toegestaan om op die dagen arbeid te laten verrichten maar dat dient op grond artikel 41 lid 2 te worden betaald met het uursalaris, vermeerderd met een toeslag van 100% en voorts ontvangt de werknemer een extra verlofdag.

Terug

Nieuwsarchief

Download nu onze app in de appstore!

Word lid!

Leden krijgen toegang tot extra diensten en producten zoals modelcontracten tegen korting. Tevens kunnen leden te allen tijde bij het WTG-bureau terecht voor alle vragen op sociaal-arbeidsrechtelijk gebied.

Word ook lid en download hier het aanvraagformulier.

Aanvraag downloaden

Volg WTG